Diyarbakır’da Stk’lardan ‘İnsan Hakları’ Açıklaması

DİYARBAKIR’da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımıyla İnsan Hakları Haftası nedeniyle Koşuyolu Parkı’nda bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması yapıldı.

Diyarbakır Barosu, İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Tabip Odası’nın da aralarında bulunduğu STK’ların temsilcileri, 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası nedeniyle Koşuyolu Parkı’ndaki İnsan Hakları Anıtı önünde ortak basın açıklaması düzenledi. Ortak açıklamayı okuyan İHD Diyarbakır Şube Başkanı Abdullah Zeytun, şunları söyledi:

‘Her koşul altında dil, din, ırk, milliyet, cinsiyet, etnik ve kültürel farklılık ayrımı yapmadan, Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesi’ne taraf ülkeleri yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyor, yaşam hakkının kutsal olduğu vurgusunda bulunarak özgürlüklerle dolu, insan onuruna uygun bir yaşam temenni ediyoruz. İnsan hakları savunucuları olarak bizler, Tahir Elçi cinayetinin aradan geçen bunca zamana rağmen hala aydınlatılamamış olmasını, dosyada tek bir fail ya da şüphelinin yer almamış olmasını, faili meçhule bırakılmak istendiğinin bir işareti ve cezasızlık kültürünün en çarpıcı tezahürü olarak görüyoruz. Türkiye’de 2018 yılında da sistematik ve yaygın insan hakları ihlalleri meydana gelmeye devam etmiştir. Toplanma ve gösteri hakkına yönelik müdahaleler, haksız gözaltı ve tutuklamalar, düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, konut dokunulmazlığı, kadına ve çocuklara yönelik şiddet, ekonomik ve sosyal haklardaki kayıplar mevcut durumda artış göstererek devam eden hak ihlalleridir.’

– Diyarbakır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir